Wsppracujemy z:

Polski Snooker

 
Walne Zgromadzenie Delegatów Związku
2007-12-15 14:21:28  

   W piątek 14 grudnia 2007 r. w Kaliszu odbyło się wielogodzinne spotkanie delegatów organizacji zrzeszonych w PZSiBA. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali sprawozdań Zarządu o sytuacji finansowej PZSiBA, o działalności sportowej Związku w całym sezonie 2006/2007 i w sezonie 2007/2008 do dnia 7 grudnia 2007 r., jak również sprawozdań Komisji Rewizyjnej o działalności PZSiBA i jego organów oraz sprawozdania Komisji Regulaminowo - Sędziowskiej.

   Po długiej, ciężkiej, ale i owocnej dyskusji uzupełniono Zarząd PZSiBA. W miejsce Anny Preis oraz Damiana Nitschke, którzy złożyli rezygnacje z członkostwa w Zarządzie, Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym powołało do składu władz wykonawczych Związku Krzysztofa Kruka i Jacka Rudowicza.

   Odbyły się wybory Komisji Dyscyplinarnej. W jej skład weszli: Marek Zubrzycki (przewodniczący), Marek Bednarz, Arkadiusz Domański, Jerzy Pieniążek i Krzysztof Wróbel.

   Z uwagi na rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej i pełnionych w niej funkcji dwóch jej członków, Zbigniewa Szalaka oraz Wiesława Ościłowskiego, Walne Zgromadzenie Delegatów uzupełniło skład Komisji o Tomasza Mroczkowskiego i Miłosza Olborskiego. Komisja Rewizyjna wybrała ze swego grona nowego przewodniczącego. Został nim Janusz Szalak.

   Dziękując osobom odchodzącym ze statutowych władz Związku za ich dotychczasową pracę, życzmy nowo wybranym członkom Zarządu oraz obu Komisji dużo energii i chęci działania na rzecz rozwoju snookera w Polsce.

MP

 Powrt

Patron medialny


International Billiards
& Snooker Federation

 


Strona gwna | Nasze serwisy | Napisz do nas | Forum | Reklama | kei.pl | Galerie  | Polityka cookies
Copyright 2004-2013 PZSiBA * SYS PECKER 2004-2006