Wsppracujemy z:

Polski Snooker

 
Regulamin dyscyplinarny
2008-12-29 18:52:35  

   W dziale "Dokumenty" naszej strony internetowej opublikowany został Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZSiBA. Jest to wypełnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów z 6 grudnia bieżącego roku, nakazujące podanie tego Regulaminu do ogólnej wiadomości przed końcem roku 2008.

   Autorem regulaminu jest przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, Marek Zubrzycki. Krótki czas przeznaczony na przygotowanie Regulaminu - Komisja istnieje w obecnym kształcie zaledwie od połowy grudnia 2007 roku - nie pozwolił na dokładne konsultacje treści, zarówno wewnątrz Komisji, jak i z możliwymi źródłami zewnętrznymi. Z tego samego powodu delegaci nie otrzymali przed Walnym Zgromadzeniem tekstu Regulaminu do wglądu, co uniemożliwiło krytyczne zapoznanie się z jego treścią. Zapoznanie się z Regulaminem nastąpiło w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia.

   Dotychczas, opierając się na zapisie §48 Statutu Związku ("Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego i zasady funkcjonowania organów dyscyplinarnych określa regulamin dyscyplinarny, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów."), Komisja Dyscyplinarna nie przyjęła do realizacji żadnej z kierowanych do niej spraw. W krótkiej dyskusji Walne Zgromadzenie uznało, że należy przyjąć przedstawioną wersję Regulaminu, by Komisja w ogóle mogła podjąć działalność.

   W dyskusji, która ruszyła po zakończeniu Walnego Zgromadzenia i szerszym zapoznaniu się z zawartością Regulaminu, znaleziono w jego treści dużą liczbę błędów wszelkiego rodzaju, poczynając od językowych, kończąc na zapisach niezgodnych ze Statutem Związku i budzących wątpliwości, czy są zgodne z zapisami prawa nadrzędnego. Wiele z nich można było od razu poprawić, ale tu na przeszkodzie stanęły opinie prawników, tych samych zresztą, którzy te błędy wskazali: jakiekolwiek poprawki w tekście zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie może wprowadzić tylko Walne Zgromadzenie.

   W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni przez okres do 18 kwietnia 2009 roku - na ten dzień wyznaczone jest zebranie się następnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku - opierać się na opublikowanym właśnie tekście Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej. Z założeniem, że do tego czasu błędy będą znalezione, zgłoszone zostaną poprawki oraz uzupełnione ewentualnie zauważone luki.

   Regulamin opublikowany jest w dwóch wersjach: w pliku x.doc i pliku x.pdf. Ten pierwszy pozwala na indywidualną pracę nad tekstem, ten drugi porównanie w dowolnej chwili z nienaruszoną wersją oryginalną. Wszelkiego rodzaju uwagi prosimy kierować na adres snooker@snooker.pl, planujemy także uruchomienie specjalnego tematu na naszym forum internetowym.

KK

 Powrt

 Dnia 29-12-2008 22:54:18 uytkownik AdamP napisa:

Zapraszamy do dyskusji na forum

 Dnia 02-01-2009 11:39:20 uytkownik tjw napisa:
To wstyd żeby taka notatka ukazała się na stronie, która przeznaczona jest dla kibiców. Żeby Związek sam sobie psuł wizerunek w tym miejscu, do jeszcze ze wskazaniem nazwisk. Ewidentna osobista przesłanka autora notatki. Żeby do takich celów wykorzystywać stronę Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego.... Uważam, że reszta Zarządu powinna zareagować i wyciąć informacje o jakichś błędach i pracowników. To nie jest miejsce na takie historie :).... Jak sponsorzy czytają takie notatki to nie chcą inwestować w Związek. To jest wyciąganie publiczne rzeczy, które powinny pozostać w odpowiednim gronie działaczy.

Patron medialny


International Billiards
& Snooker Federation

 


Strona gwna | Nasze serwisy | Napisz do nas | Forum | Reklama | kei.pl | Galerie  | Polityka cookies
Copyright 2004-2013 PZSiBA * SYS PECKER 2004-2006