European Snooker Championships U19 - 2010

Number of players: 56

Group A
Nr
Pleyer name
Matches PlayedMatches WonFrames WonFrames LostFrames Difference
1Alexander URSENBACHER 6 1 8 15 -7
2David CASSIDY 6 4 13 10 3
3Dominik SCHERUBL 6 0 5 18 -13
4Eden SHARAV 6 5 15 7 8
5Luca BRECEL 6 6 18 0 18
6Matthew CALLEJA 6 2 7 14 -7
7Sascha BREUER 6 3 10 12 -2
Match 01Dates:2010-03-29 - 16:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
1 Alexander URSENBACHER 2 25 29 58 74 52
2 David CASSIDY 3 68 66 43 6 53
Match 02Dates:2010-03-29 - 19:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
1 Alexander URSENBACHER 3 73 64 60    
3 Dominik SCHERUBL 0 38 37 36    
Match 03Dates:2010-03-29 -

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
1 Alexander URSENBACHER 0 45 51 28    
4 Eden SHARAV 3 63 64 66    
Match 04Dates:2010-03-29 - 19:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
1 Alexander URSENBACHER 0 4 40 39    
5 Luca BRECEL 3 72 74 79    
Match 05Dates:2010-03-29 - 10:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
1 Alexander URSENBACHER 1 15 62 20 15  
6 Matthew CALLEJA 3 55 30 66 68  
Match 06Dates:2010-03-29 -

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
1 Alexander URSENBACHER 2 62 53 54 9 11
7 Sascha BREUER 3 16 65 9 52 62
Match 07Dates:2010-03-29 - 19:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
2 David CASSIDY 3 42 46 52 59  
3 Dominik SCHERUBL 1 76 25 14 11  
Match 08Dates:2010-03-29 - 10:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
2 David CASSIDY 1 62 1 25 20  
4 Eden SHARAV 3 42 77 68 59  
Match 09Dates:2010-03-29 - 19:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
2 David CASSIDY 0 28 19 46    
5 Luca BRECEL 3 56 58 70    
Match 10Dates:2010-03-29 - 10:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
2 David CASSIDY 3 73 62 61    
6 Matthew CALLEJA 0 43 30 43    
Match 11Dates:2010-03-29 - 16:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
2 David CASSIDY 3 58 49 8 57  
7 Sascha BREUER 1 21 41 59 29  
Match 12Dates:2010-03-29 - 19:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
3 Dominik SCHERUBL 2 27 8 58 8 1
4 Eden SHARAV 3 74 0 54 99 115
Match 13Dates:2010-03-29 - 19:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
3 Dominik SCHERUBL 0 29 7 4    
5 Luca BRECEL 3 65 79 89    
Match 14Dates:2010-03-29 - 16:00

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
3 Dominik SCHERUBL 1 29 60 35 42  
6 Matthew CALLEJA 3 60 30 66 64  
Match 15Dates:2010-03-29 -

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
3 Dominik SCHERUBL 1 6 15 70 15  
7 Sascha BREUER 3 64 89 41 61  
Match 16Dates:

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
4 Eden SHARAV 0 1 54 25    
5 Luca BRECEL 3 74 59 56    
Match 17Dates:

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
4 Eden SHARAV 3 34 70 77 52  
6 Matthew CALLEJA 1 67 43 38 28  
Match 18Dates:

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
4 Eden SHARAV 3 88 64 76    
7 Sascha BREUER 0 43 0 12    
Match 19Dates:

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
5 Luca BRECEL 3 78 48 61    
6 Matthew CALLEJA 0 42 28 37    
Match 20Dates:

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
5 Luca BRECEL 3 64 64 60    
7 Sascha BREUER 0 38 8 41    
Match 21Dates:

Players
ScoreFrame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5
6 Matthew CALLEJA 0 2 26 40    
7 Sascha BREUER 3 59 71 71    

Created by :