Współpracujemy z:

Polski Snooker

 

Przepisy gry w snookera z użyciem 6 czerwonych bil
Zmiany względem Przepisów gry w snookera


Część 2. Punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Bile (Balls)
a. bila Biała jest bilą rozgrywającą (zwana również bilą białą);
b. 6 bil Czerwonych i 6 bil kolorowych są bilami do rozgrywania.

Część 2. Punkt 20 jest wykreślony:
20. Chybienie (Miss)
Chybienie ma miejsce wtedy, gdy bila biała nie osiągnie kontaktu z bilą rozgrywaną jako pierwszą i sędzia uzna, że rozgrywający nie wykorzystał dostatecznie swoich możliwości trafienia bili rozgrywanej.

Część 3. Punkt 11 uzupełniony jest o podpunkt i.:
11. Faule
[...]
i. Zawodnik faulowany ma możliwość ustawienia bili rozgrywającej w dowolnym miejscu na stole, z wyjątkiem sytuacji, gdy którykolwiek z zawodników potrzebuje snookera.

Część 3. Punkt 12, podpunkt a uzupełniony jest o podpunkt viii.:
12. Kary
[...]
a. wartością bili rozgrywanej
[...]
viii. Ustawienie snookera za bilą nominowaną w kolejnym uderzeniu po wbiciu czerwonej lub wolnej bili.

Numeracja dotychczasowych podpunktów viii., ix., x. ulega przesunięciu.

Część 3. Punkt 14 jest wykreślony:
14. Faul i chybienie (Foul and a Miss)
Rozgrywający powinien, maksymalnie wykorzystując swoje umiejętności, próbować trafić bilę rozgrywaną. Jeżeli sędzia uzna tę zasadę za naruszoną, ogłasza FAUL I CHYBIENIE, z wyjątkiem przypadków, gdy na stole pozostała tylko bila Czarna lub gdy położenie bili rozgrywanej uniemożliwia jej trafienie. W tym drugim przypadku należy uznać, że rozgrywający próbował trafić bilę rozgrywaną pod warunkiem, że gra on bezpośrednio lub pośrednio w kierunku bili rozgrywanej z siłą, zdaniem sędziego, wystarczającą, by osiągnąć bilę rozgrywaną, jeśli w międzyczasie nie nastąpi potrącenie przez białą innej bili lub bil.
a. Po ogłoszeniu faulu i chybienia następny zawodnik może nakazać faulującemu ponowną grę z pozycji powstałej lub poprzedniej. W tym drugim przypadku bila rozgrywana musi być taką samą bilą, jak przed ostatnim zagraniem, to znaczy:
i. dowolną Czerwoną, jeśli Czerwona była bilą rozgrywaną,
ii. rozgrywaną bilą kolorową, jeśli Czerwonych nie ma już na stole, lub
iii. bilą kolorową do wyboru rozgrywającego, jeśli bilą rozgrywaną była bila kolorowa po wbiciu Czerwonej.
b. Jeżeli rozgrywający, wykonując zagranie, nie trafia pierwszym uderzeniem bili rozgrywanej, a istnieje wolna ścieżka od bili rozgrywającej, umożliwiająca trafienie w linii prostej jakiejkolwiek części jakiejkolwiek bili, która jest lub może być bilą rozgrywaną, sędzia ogłasza FAUL I CHYBIENIE, chyba że któryś z zawodników potrzebuje snookera przed wykonaniem lub w wyniku wykonania tego zagrania, a sędzia jest przekonany, że chybienie nie było zamierzone.
c. Jeżeli chybienie zostanie ogłoszone na podstawie przepisu (b) oraz w linii prostej od bili rozgrywającej do bili rozgrywanej lub takiej, która mogła być rozgrywana (w przypadku bil Czerwonych dotyczy to w pełni widocznej średnicy dowolnej bili Czerwonej, która nie jest przesłaniana przez bilę kolorową), istniała wolna ścieżka, umożliwiająca pełny centralny kontakt, wówczas:
i. następna nieudana próba trafienia pierwszym uderzeniem bili rozgrywanej w zagraniu wykonywanym z tej samej pozycji jest ogłaszana jako FAUL I CHYBIENIE niezależnie od różnicy punktowej, oraz
ii. jeśli zostanie nakazana gra z pozycji poprzedniej, faulujący musi być ostrzeżony przez sędziego, że trzeci taki faul spowoduje przyznanie frejma przeciwnikowi.
d. Jeżeli bila biała zostanie ustawiona w pozycji poprzedniej na podstawie przepisu zakładającego, że możliwe jest trafienie w linii prostej jakiejkolwiek części jakiejkolwiek bili, która jest lub może być bilą rozgrywaną, i rozgrywający podczas przygotowywania się do zagrania fauluje dowolną bilę, włączając w to bilę białą, chybienie nie może być ogłoszone, jeśli zagranie nie zostało wykonane. W takim przypadku nałożona zostaje odpowiednia kara oraz:
i. następny zawodnik może grać sam lub nakazać faulującemu ponowną grę z pozycji zastanej na stole, lub
ii. następny zawodnik może poprosić sędziego o ustawienie wszystkich poruszonych bil w poprzedniej pozycji i nakazać faulującemu ponowną grę z tej pozycji, oraz
iii. jeżeli powyższa sytuacja ma miejsce podczas kolejnych chybień, wcześniejsze ostrzeżenie o możliwości przyznania frejma przeciwnikowi pozostaje w mocy.
e. Wszelkie inne chybienia ogłaszane są zgodnie z uznaniem i decyzją sędziego.
f. Po chybieniu i życzeniu następnego zawodnika o ustawienie bili białej w poprzedniej pozycji, inne poruszone bile mogą pozostać na nowych pozycjach, chyba że sędzia uzna, iż faulujący ma lub może mieć z tego korzyść. W tym drugim przypadku część lub wszystkie poruszone bile mogą być ustawione w poprzednich pozycjach, według uznania sędziego. W obu przypadkach nieprawidłowo wybite poza pole gry bile kolorowe mają być ustawione na punktach wyznaczonych lub w poprzednich pozycjach.
g. Przy ustawianiu bil lub bili w poprzedniej pozycji po chybieniu, obaj zawodnicy, faulujący i następny w grze, pytani są o zgodność ustawienia z poprzednim, po czym decyzja sędziego jest ostateczna.
h. Jeżeli podczas konsultacji opisanej w punkcie (g), którykolwiek z zawodników dotknie bili znajdującej się w grze, jest karany tak, jakby to on był rozgrywającym, przy czym nie zmienia to kolejności gry. Dotknięta bila ustawiana jest według uznania sędziego, nawet jeżeli została wzięta ze stołu.
i. Następny zawodnik może zapytać sędziego o jego zamiary co do ponownego ustawienia bil innych niż bila biała w przypadku, gdy przed wykonaniem zagrania ma on prawo żądania gry przeciwnika z poprzedniej pozycji. Sędzia określa swoje zamiary.


Numeracja dotychczasowych punktów 15-19 ulega przesunięciu.

Pozostałe przepisy nie ulegają zmianom.
 

Patron medialny


International Billiards
& Snooker Federation

 

Strona główna | Nasze serwisy | Napisz do nas | Forum | Reklama | kei.pl | Galerie  | Polityka cookies
Copyright 2004-2013 PZSiBA * SYS PECKER 2004-2006